Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SGS Czech Republic, s.r.o.

48589241

Spoločnosť s ručením obmedzeným

K Hájům 1233/2, 15500 Praha 5, Česká republika

01.02.2017

Nie je

4365

Oprávnená osoba

JUDr. Nataša Kučerová

35542462

Šemša 185, 04421 Šemša, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.08.2020

30.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020