Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4298

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.06.2023
Od 01.06.2023
11.12.2018 - 13.11.2019
21.07.2017 - 31.05.2023
21.07.2017 - 31.05.2023
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2023 30.06.2023 iný dôvod
31.12.2022 31.12.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2022 01.07.2022 iný dôvod
31.12.2021 31.12.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2021 30.06.2021 iný dôvod
01.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
31.05.2023
07.12.2021
13.11.2019
10.12.2018
11.06.2018
14.12.2017
20.07.2017

30.11.2023

01.12.2023