Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Link Projekt SK s.r.o.

44750498

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4298

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslav Vincenec

31817335

Šancová 3562/102, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2021

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022