Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

42746

17.01.2024

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.01.2024

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.01.2024

19.04.2024

20.04.2024