Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IMG SERVICES s.r.o.

53664477

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dunajská 7614/8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

17.01.2024

Nie je

42746

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Dopirák

42258511

Lermontovova 14, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024