Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4104

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.05.2019
15.06.2017 - 03.05.2019
15.06.2017 - 08.01.2019
01.02.2017 - 14.06.2017
01.02.2017 - 14.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2020 07.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 09.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.05.2019
08.01.2019
14.06.2017

05.08.2020

05.08.2020