Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LOM ONDAVA s. r. o.

46675973

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Duklianska 21, 08501 Bardejov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4104

Oprávnená osoba

JUDr. Ivan Savčák

42230080

Partizánska 3764/45, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2021

02.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021