Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4071

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.07.2017
20.07.2017 - 28.11.2019
01.02.2017 - 19.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.01.2020 22.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.08.2019 29.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
25.01.2018 12.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.11.2019
19.07.2017

25.09.2020

26.09.2020