Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TOWER BC, a. s.

44073097

Akciová spoločnosť

Košovská cesta 11B, 97101 Prievidza, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4071

Oprávnená osoba

DEDÁK & Partners, s. r. o.

50735764

Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2020

22.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021