Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

38709

17.12.2022

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.12.2023
17.12.2022 - 22.12.2023

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2024 09.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2023 31.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.12.2023
16.12.2022

14.06.2024

15.06.2024