Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EJ, s.r.o.

52561593

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Juraja Slottu 26, 91701 Trnava, Slovenská republika

17.12.2022

Nie je

38709

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Dopirák

42258511

Lermontovova 14, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2024

09.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.05.2024

25.05.2024