Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3663

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.02.2021 28.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2020 10.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.08.2019 12.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
15.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.08.2018 23.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2017

17.04.2021

18.04.2021