Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

UNISTAV spol. s r.o.

31409539

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Priemyselná 279, 90501 Senica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3663

Oprávnená osoba

JUDr. Andrej Štefančík

42358591

Bajkalská 13, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2020

10.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020