Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3648

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2017
Od 14.07.2017
Od 14.07.2017
01.02.2017 - 13.07.2017
01.02.2017 - 13.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.02.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.05.2018
13.07.2017

23.09.2020

24.09.2020