Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Synerta Car Service s. r. o.

45568235

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Račianska 2417/142, 83154 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3648

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mišík, s. r. o.

36862746

Bajkalská 21/A, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.02.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020