Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

35926

10.02.2022

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.02.2022
Od 10.02.2022

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2024 03.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2023 18.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.02.2022

24.02.2024

25.02.2024