Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TaXaPa, s.r.o.

45663211

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Staré Grunty 26F, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

10.02.2022

Nie je

35926

Oprávnená osoba

JUDr- Dušan Repák

36060887

Krížna 47, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2023

18.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2023

01.12.2023