Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

35321

26.11.2021

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.11.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.01.2022 07.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.11.2021

14.06.2024

15.06.2024