Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

HIDROFILT SLOVAKIA, s. r. o

44395027

Spoločnosť s ručením obmedzeným

SNP 3994/54, 940 63 Nové Zámky, Slovenská republika

26.11.2021

Nie je

35321

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.01.2022

07.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.03.2023

28.03.2023