Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3449

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.08.2019
Od 17.08.2019
05.05.2017 - 16.08.2019
05.05.2017 - 16.08.2019
01.02.2017 - 04.05.2017
01.02.2017 - 04.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.01.2021 22.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
13.01.2020 12.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2018 04.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.10.2019
16.08.2019
29.11.2017
04.05.2017

30.11.2021

30.11.2021