Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

R-DAS Trade, s.r.o.

48080781

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rybárska 408/28, 96231 Sliač, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3449

Oprávnená osoba

Mgr. Milan Kantuľák

42257557

Na Pažiti 19, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021