Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

32573

22.01.2021

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.01.2021
Od 22.01.2021
Od 22.01.2021
Od 22.01.2021
Od 22.01.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.02.2022 23.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.01.2021

20.05.2022

23.05.2022