Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ZOLS s.r.o.

31420427

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika

22.01.2021

Nie je

32573

Oprávnená osoba

ZMK Legal, s. r. o.

47251247

Štefánikova 814, 02001 Púchov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.02.2022

23.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.08.2022

19.08.2022