Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

32561

21.01.2021

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.01.2021
Od 21.01.2021
Od 21.01.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.01.2022 19.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.01.2021

20.05.2022

23.05.2022