Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Aptet ISP, družstvo, r.s.p.

52498905

Družstvo

Mlynská 2238, 934 01 Levice, Slovenská republika

21.01.2021

Nie je

32561

Oprávnená osoba

JUDr. Ján Bartánus

48411884

A. Bernoláka 7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2023

31.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024