Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

32259

22.12.2020

25.05.2022

ex offo výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
22.12.2020 - 25.05.2022

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.02.2022 16.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
03.02.2021 03.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Dátum začatia konania Dátum skončenia konania Dátum právoplatnosti rozhodnutia Spôsob rozhodnutia Spisová značka
31.07.2019 03.02.2022 03.03.2022 43PExre/5/2019

História dokumentov

Dátum
21.12.2020

25.11.2022

26.11.2022