Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LAMA SK s.r.o.

36651311

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tomášikova 30, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

22.12.2020

25.05.2022

ex offo výmaz

32259

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.02.2022

16.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024