Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

31193

08.08.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.03.2021
Od 26.03.2021
08.08.2020 - 25.03.2021
08.08.2020 - 25.03.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.02.2022 25.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
23.09.2021 20.09.2021 iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.03.2021
07.08.2020

06.10.2022

07.10.2022