Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

D.EXPRES, k.s.

35709651

Komanditná spoločnosť

Vrútocká 48, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

08.08.2020

Nie je

31193

Oprávnená osoba

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

31403417

Dvorakovo nabrezie 10, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2024

23.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.07.2024

20.07.2024