Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3112

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.07.2017
Od 12.07.2017
Od 12.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2024 02.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2023 03.07.2023 iný dôvod
02.01.2023 02.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
11.07.2022 11.07.2022 iný dôvod
03.01.2022 03.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2021 06.07.2021 iný dôvod
06.01.2021 05.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
27.07.2020 27.07.2020 iný dôvod
10.01.2020 09.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.07.2017

24.05.2024

25.05.2024