Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Agentúra HARMONY v.o.s.

31424953

Verejná obchodná spoločnosť

Piaristická 1, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

3112

Oprávnená osoba

JUDr. Roman Foltín

42119626

Školská 3, 94901 Nitra, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2024

02.01.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024