Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

31112

29.07.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.07.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.02.2021 06.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.07.2020

30.11.2021

30.11.2021