Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Isola Bella s.r.o.

34143891

Spoločnosť s ručením obmedzeným

149, 95201 Žitavce, Slovenská republika

29.07.2020

Nie je

31112

Oprávnená osoba

JUDr. Daniel Boľanovský

42239265

Slovenská 69, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.02.2021

06.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021