Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30983

09.07.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.05.2024
Od 10.02.2022
Od 10.02.2022
Od 10.02.2022
Od 10.02.2022
Od 10.02.2022
Od 10.02.2022
10.02.2022 - 09.05.2024
15.07.2020 - 09.02.2022
09.07.2020 - 14.07.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.05.2024 10.05.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
09.05.2023 09.05.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
01.12.2021 01.12.2021 iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.05.2024
09.02.2022
14.07.2020
08.07.2020

14.06.2024

15.06.2024