Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ProData, s. r. o.

46419845

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Matúšova 7106/56, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

09.07.2020

Nie je

30983

Oprávnená osoba

JUDr. Ondrej Nagy

31757154

Ružová dolina 616/10, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.05.2024

10.05.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.05.2024

25.05.2024