Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30615

21.05.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.05.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 21.05.2020 Mgr. Zuzana Kučerová

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.05.2020

24.11.2020

25.11.2020