Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Hrhovské služby, s. r. o., r. s. p.

36593168

Spoločnosť s ručením obmedzeným

SNP 10, 05302 Spišský Hrhov, Slovenská republika

21.05.2020

Nie je

30615

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová

42099595

Zimná 62, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Mgr. Zuzana Kučerová

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.09.2020

24.09.2020