Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30563

16.05.2020

10.02.2023

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
26.02.2021 - 10.02.2023
26.02.2021 - 07.07.2021
16.05.2020 - 25.02.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2022 18.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.07.2021
25.02.2021
15.05.2020

25.09.2023

26.09.2023