Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BRIGÁDNICI, s. r. o.

44591462

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

16.05.2020

Nie je

30563

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.

46606122

Vretenová 4, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2022

18.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

08.02.2023

09.02.2023