Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30527

12.05.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.05.2020
Od 12.05.2020
Od 12.05.2020
Od 12.05.2020
Od 12.05.2020
Od 12.05.2020
Od 12.05.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.05.2020

25.01.2021

25.01.2021