Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30217

03.04.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.04.2020
Od 03.04.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.07.2020 30.06.2020 iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.04.2020

23.09.2020

24.09.2020