Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VUM, a.s.

36629766

Akciová spoločnosť

Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

03.04.2020

Nie je

30217

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Brázdil PhD.

42405793

Bystrický rad 314/69, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020