Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30037

14.03.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2022 18.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2021 28.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.03.2020

27.01.2022

27.01.2022