Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LACORP s. r. o.

50318853

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Koprivnická 3401/9A, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

14.03.2020

Nie je

30037

Oprávnená osoba

PATENT IURIST s. r. o.

36724467

Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2022

18.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.11.2022

26.11.2022