Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

29801

21.02.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.02.2020
Od 21.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.02.2024 21.02.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2023 22.02.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2022 21.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
10.02.2021 10.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.02.2024
20.02.2020

19.07.2024

20.07.2024