Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ARTIN, spol. s r.o.

31666183

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Radničné námestie 6, 08501 Bardejov, Slovenská republika

21.02.2020

Nie je

29801

Oprávnená osoba

AK PILÁT s. r. o.

55938779

Jarmočná 369, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2024

21.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024