Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

29671

05.02.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.02.2024 08.02.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
13.02.2023 13.02.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
15.02.2022 15.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
17.02.2021 17.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.02.2020

14.06.2024

15.06.2024