Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Decorgarden s.r.o.

51686171

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlohovecká 767/39, 95132 Horná Kráľová, Slovenská republika

05.02.2020

Nie je

29671

Oprávnená osoba

JUDr. Ľuba Berezňaninová PhD.

42249384

Hlavná 45, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.02.2023

13.02.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.09.2023

26.09.2023