Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

29557

25.01.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.01.2020

25.09.2020

26.09.2020