Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MK&Z Security s.r.o.

50448170

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ľubiša 190, 06711 Ľubiša, Slovenská republika

25.01.2020

Nie je

29557

Oprávnená osoba

JUDr. Viktor Dubas

42089590

Štefánikova 22, 06601 Humenné, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020